Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang doa-doa, ketika Allah menunda ijabah doa itu. Ibnu Athaillah as-Sakandari mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak berputus asa