bukankah ini jalan bercecabang jalan para lelawar, ular dan srigala jalan yang menampung hujan terakhir sebelum pusaran laut menyedotnya hingga sungai-sungai nampak sepi yang tak