Wanita Berbeda Dengan Laki-Laki Allah berfirman, ????????????? ??????? ?? ???????? ???????????????????? “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (Qs. Adz-Dzaariyat: 56)