Kunikmati laju ini Dari balik kaca yang menyalami satusatu pepohonan Dalam sapa selamat tinggal Seraya kuucap,