Hari demi hari yang dilewati hanya untuk mengurus masalah dunia, walaupun dunia ini hanya sementara namun cukup membuat manusia terlena dengan segala keindahan dan kemolekan

  • 1
  • 2