Islam Adalah… Bila sebuah batu tergeletak dijalan Dan ia membahayakan pemakai jalan Anda memungutnya, dan mencari seseorang untuk membahas Apa yang dapat kita perbuat agar