Judul: Pembawa Kebanaran Oleh: Dera Ganiez Ku bUka leMbaran maSA laLu D maNa banYak tERsimpAN kENangAN,pERjuaNGan,dAN kepAHitan TeRfikir d beNak Ku BetAPa pediHnYA dUNia iNi