Ilmu

Posted on

Judul: ilmu
From: lufy Zauhary

Pada malam hari ,disuatu ruangan
tanpa cahaya ,tanpa kehidupan
hanya kekeliruan dan kekacauan
@ makhluk jahiliyah

lalu dzat sang pemilik
membawa lilin sebagai utusan
dan korek sebagai kurir
akhir dari kekacauan

lilin nyala ,lalu hidup
menjadi petunjuk umat
hampir padam ,sesuatu itu akan diingat
lilin para anbiya wal mursalin
terus sambung lilin kedua

lilin nyala ,lalu hidup
menjadi pewaris kehidupan
hampir padam ,sesuatu itu kenangan
lilin para sahabat dan tabiin
sambung lilin katiga

lilin nyala ,lalu hidup
menjadi imam sebagian kaum
hampir padam ,sesuatu itu pewaris umat
lilin para auliya dan ulama
terus lilin keempat

lilin nyala ,lalu hidup
menjadi penentu kehudupan
hampir padam ,sesuatu itu akhir dari segalanya
lilin kami para pendosa
terus,,,,,,,,,,,,,,,,,?

al ilmu nurrun
al ulama warisatul anbiya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.